¿Com localitzem fuites d’aigua?

El servei que oferim per a la detecció de fuites en piscines està dividit en dues fases:

1.- Control de tots els circuits hidràulics de la piscina.

2.- Anàlisi complert del got de la piscina.

¿Quins mitjans utilitzem?

Utilitzem Sistemes de detecció d’última generació tals com:

*Càmera endoscòpica,

*Detector electró acústic

*Detector de gas traçador

*Càmera de contrast tèrmic

*Diferenciador de densitat.

¿Com reparem?

Un cop localitzat el punt de fuita de la piscina facilitem als nostres clients un informe complet amb imatges i vídeos de la localització de la fuita i pressupost de reparació.

La majoria de les reparacions es poden realitzar en el moment de la revisió i localització de la fuita sense buidar ni una sola gota d’aigua i  sense ocasionar molèsties.